SUOMEN SÄVELTAITEEN TUKISÄÄTIÖ
Etusivu | Toiminta-ajatus | Apurahat | Hallinto | Yhteystiedot

Hakuilmoitus 2017

Vuonna 2017 Suomen Säveltaiteen tukisäätiö myöntää apurahoja

sävellyspedagogiikan kehittämiseen kokoamalla yhteen olemassaolevaa, aiempien kehityshankkeiden kerryttämää osaamista ja tietämystä.

Apuraha jaetaan kokonaan tai pääosin työskentelyapurahoina henkilö(i)lle, mutta hakijana ja projektin koordinaattorina voi olla henkilön tai työryhmän lisäksi myös yhteisö.

Apurahojen kokonaismäärä on enintään 10 000 euroa. Hakuaika alkaa 15.10. ja päättyy 15.11.2017. Apurahaa haetaan sähköisesti säätiön internet-sivuilla olevalla lomakkeella.

Myönnetyt apurahat 2017

Vuoden 2017 apurahoina myönnettiin 7500 euroa Suomen Säveltäjät ry:n ja MUTES ry:n työryhmille sävellyspedagogiikan kehittämiseen kokoamalla yhteen ja dokumentoimalla olemassaolevaa, aiempien kehityshankkeiden kerryttämää osaamista ja tietämystä.

Tietoa apurahoista

Apurahoja haetaan syksyisin loka-marraskuussa. Hakuilmoitus julkaistaan säätiön verkkosivuilla sekä alan lehdissä ja lähetetään sähköisesti musiikin alan koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna hakuaikana tällä sivulla. Säätiö voi jakaa apurahoja myös ilman hakemusta. Apurahoista päättää säätiön hallitus ja tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan viimeistään suomalaisen musiikin päivänä 8.12.

Haetun apurahan saajan on toimitettava säätiön hallitukselle selvitys apurahan käytöstä kahden (2) vuoden kuluessa sen nostamisesta.